İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Faaliyetimizin amacı; ekonomik faydalar ve imkanlar sağlamak, çalışanlarımızın yaşam kalitelerini artırmak, ilişkilerimizi dürüst ve açık yürütmektir. İş Politikamız; İş ahlakı, çalışanlarımızla olan ilişkilerimiz sağlık, emniyet ve çevre konusunda gösterdiğimiz duyarlılık üzerine oturmaktadır.

Taahhütlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır;
• Kanunların üstünlüğüne riayet etmek, işimizi bir bütünlük içinde yönetmek nerede olursa olsun fertlerin haysiyetlerine ve kişi haklarına saygılı olmaktır.

• İlişkilerimizde karşılıklı menfaatlerden yola çıkmak, tüm tarafların lehine çalışmaya özen göstermek ve böylece insanların güvenini kazanarak bizimle sürekli iş yapmayı istemelerini sağlamaktır.

• Doğaya saygılı olduğumuzu göstermek, faaliyetlerimizi insana, çevreye zarar vermeden ve kazaya sebep olmadan sürdürmektir.

• Bu taahhütlerimiz günümüzün gerçeklerini ifade eder, bazen de geleceğe yönelik isteklerimizi belirtebilir. Deneyimlerimizi ve iyi uygulamalarımızı tüm çalışanlarımızla paylaşacağız. Yaptığımız hatalardan ders almaya gayret edeceğiz. Performansımızı artırmak için iş planlarımızda belirli ölçülebilir hedeflere yer vereceğiz. Gerçek performansımız konusunda her zaman açık olacağız. Olumlu ve olumsuz bu durum bizlerin sorumluluğunu artırmakla kalmayacak, aynı zamanda gelişmeye yönelik bir itici güç teşkil edecektir.

• Başarımızı aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz.

• Bu taahhütleri hangi ölçüde yerine getirebildiğimiz,

• Çalışanlarımızın başarılarından duydukları gurur,

• Müşterilerimiz ve iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşların memnuniyeti,

• Ülkemizdeki insani ve ekonomik ilerlemeye olan katkımız,

• Yaşam kalitesini artırılması yönünde teknolojik yenilikleri nasıl uyguladığımız

Burcu Gıda, uygulamakta olduğu OHSAS 18001:2007 İSG Yönetim Sistemini oluşturduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile desteklemektedir.

Burcu Gıda olarak, tüm faaliyetlerimiz de insanı en değerli varlığımız olarak kabul ediyoruz, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsiyoruz. Bu sebeple oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilir, yaralanma ve hastalanmaları önlenir.

Fabrikamızda konusunda uzman iş sağlık ve güvenlik uzmanı ve uzman doktor ile çalışanlarımızın sağlıklarının korunması sağlanmakta, oluşabilecek her hangi bir iş kazasının önceden önlem alınarak en aza indirilmektedir. Çalışanlara düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve eğitim verilmekte, çalışanların sağlığı uzman doktor kontrolünde takip edilmektedir.