ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Üretim yerimiz; Türkiye'nin turizm beldelerinden biri olan Burhaniye ilçesinin merkezine yakın hatta içinde olmasına rağmen, küçük bir zeytin işletmesinden veya bir peynir mandırasından daha sessiz, kokusuz üretim yapmaktadır. Bu da Burcu'nun insana ve çevreye olan saygısından ve bu saygı nedeniyle yaptığı çevre yatırımlarından kaynaklanmaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çevresel etkilerin en az düzeyde tutulabilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Doğrudan kontrole sahip olduğumuz fabrikalarımızda daha az kaynak tüketen ve daha az atık sağlayan üretim sistemlerine yöneliyoruz. Tesislerimizdeki buhar kazanları son teknoloji ile üretilmiştir. Bacadan çıkan duman minimum düzeye indirilmektedir. Bilgisayar ağları sayesinde Çevre Bakanlığına bağlanılmış, buhar, duman değerleri sürekli ölçülür ve kontrol edilmektedir. Kazanlardan çıkan kükürt oksit oranı, bir tek sigaradan çıkan kükürt oksitten 200 kat daha azdır.

Ürünlerimizin korunması bakımından çok önemli olan ambalaj, çevresel etkilerimizi azaltılma çalışmaları önemli hedeflerimizden bir tanesidir. Ürünlerimizin tanınmasından etkili ambalajlar kullanırken, aynı zamanda bu ambalajların çevreye olan etkilerini de azaltmak için çalışmalar yapmaktayız.
Burcu Gıda, bir tek damla suyu arıtmadan geçirmeden deşarj etmez. Yaklaşık 2.000.000 TL maliyetle yapılmış arıtma tesisleri 24 saat uzman Çevre mühendisi ve yardımcılarının denetimi ve kontrolü ile çalıştırılmaktadır. Kısaca Burcu Gıda, doğa dostu bir kuruluş olmanın gururunu taşımaktadır.
• Çevre boyutlarımızla bağlantılı yasal ve özel sorumluluklarımızın yerine getirilmesinin yanı sıra, çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılmak ve destek vermek.

• Sınıflandırma, geri dönüşüm ve kazanım yoluyla, atıklarımızı sürekli kontrol altında tutmak ve sistemimizde sürekli iyileştirmenin sağlanması yoluyla, atıkları ve doğal kaynak kullanımını azaltmak.

• Yeni proje ve yatırımlarda, üretim, kalite, çevre ve iş güvenliği bilinciyle, çevreye en az atık veren teknolojileri kullanmak.

• Çalışanlarımıza ve tedarikçi firmalara yaptığımız yatırımla, kalite ve çevre bilincini oluşturmak ve bunu sürdürülebilir bir değer haline getirmek.

• Sürekli gelişme ve iyileştirme prensibini esas alarak, çevreye artı değer yaratmak ve oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirgemek.

• Çevresel amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, periyodik gözden geçirmeler yaparak, maksimum fayda sağlamaya çalışmak.

• Tesisimizde görev yapan tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız çevre politikamızın uygulanması, toplumsal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi konularından sorumludur.

• Burcu Gıda, uygulamakta olduğu ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemini oluşturduğu Çevre Politikası ile desteklemektedir.